Notulen 2022 November

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN HET VAN CENTRAAL HUURDERS OVERLEG HEEMWONEN (CHOH)

 

Datum:   Dinsdag 27 Juli 2022.  19:00-20:30   HV. Kerkrade

De Groepsfoto van de leden van het CHOH gemaakt.

 

Aanwezig:    Afgevaardigden van het CHOH

Afmeldingen :   Twee personen

Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.

 

 1. Doorlopen notulen en actie & besluitenlijst Algemene vergadering CHOH 22 Mei 2022.

 

 • Geen opmerkingen op de notulen van 22 Mei 2022
 • De punten 251 en 280 van de actie & besluitenlijst worden afgevoerd.

 

 1. 2. Informatie v.d. Penningmeester.
 • Het Financieel jaarverslag 2021 is afgesloten en van Accountant Homminga  ontvangen.

De door het DB van het CHOH ondertekende versie wordt naar HEEMwonen verstuurd.

 • Alle BC’s worden door de penningmeester geïnformeerd over de vergoeding van gemaakte bankkosten zoals eerder afgesproken.
 1. 3. Communicatie HW & CHOH.

 

 • Het onderwerp wordt als agendapunt genoteerd voor de eerstvolgende overleg  vergadering met HEEMwonen.
 1. 4. Nationale prestatie afspraken. (invulling door HW.)
 • Vragen hierover worden naar HEEMwonen verzonden waarna deze besproken gaan worden in de eerstvolgende algemene vergadering met

HEEMwonen.

 1. 5. Introductie van het programma “Lasso” .

 

 • Hiervoor zal een afspraak worden gemaakt in de maand Oktober  2022.

 

 1. 6. Mededelingen.

 

 • I.v.m. bijzondere omstandigheden, wordt de algemene vergadering  met HW van 14 September verplaatst naar 21 September 2022. ( Uitnodiging  door HW reeds verstuurd).

 

 • Er is een open vacature voor de functie van secretaris bij de HVuoW, de huidige secretaris blijft zijn functie vervullen totdat de vacature ingevuld is.
 • De voorzitter verwelkomt namens de HVK een nieuw lid van het CHOH.
 • Voor de vernieuwing van de SOK wordt een afspraak gemaakt met het Bureau Fraey                           
 • De voorzitter geeft een toelichting over het gesprek met de vertegenwoordiger

van De Limburger ivm het publiceren van stukken/reclame maken in een gratis te verkrijgen weekblad “VIA” , een bijlage van de Limburger. Tevens de mededeling dat er een kennismaking heeft plaatsgevonden met de nieuwe PR medewerkster  van HW en het DB van het CHOH.

 • “Vervlechting” , Op de bijeenkomst van 18 Juli a.s. wordt besproken wie van de interessenten een bestuursfunctie gaat ( wil ) vervullen.

 

     

Voorzitter : Anjo Coervers                             Secretaris : Wim Simons