Wateroverlast

vz2 Van de voorzitter.

 

Wateroverlast, kan een huurder hier iets aan doen?

Het is inmiddels een vaststaand feit dat het klimaat erg snel aan het veranderen is, de meeste klimaatexperts zijn het hierover eens. Om de problemen te verminderen wordt van ons allen een bijdrage gevraagd,  anders werkt het niet. Wie had kunnen denken dat in Limburg een echte watersnoodramp kon gebeuren, wij hier in Limburg wonen immers “hoog en droog” dachten wij. Niets blijkt minder waar. Wij krijgen steeds vaker te maken met extreem weer, periodes van zeer warm en droog weer, maar ook periodes met extreme regenval zullen vaker voorkomen. Niet alleen de zeespiegel stijgt, ook de toename van water in de Limburgse rivieren blijkt niet tegen het vele water opgewassen te zijn. Door het steeds extremer wordende weer raken niet alleen de rivieren overbelast, maar ook de rioleringen en water opvangbekkens kunnen de extreme hoeveelheid regenwater niet meer verwerken.

Aanpassingen.

Is het dan noodzakelijk dat iedereen zich moet aanpassen aan deze klimaatveranderingen? Ja, wij hebben aan de ene kant het broeikaseffect, dus moeten wij zorgen voor een snelle afname hiervan en aan de andere kant moeten wij ons land aanpassen.

Wat kunnen als huurders hieraan doen?

Huurders met een mooie tuin of andere buitenruimte kunnen zorgen dat het regenwater meer ruimte krijgt door:

  • Zorgen voor minder tegels/klinkers rond het huis
  • Regentonnen aansluiten op de regenpijp

Minder tegels en bestrating rondom het huis.

Ik begrijp het best, iedereen wil het zo gemakkelijk mogelijk maken, tuinonderhoud vergt nu eenmaal veel werk, daarom werden in het verleden veel tegels, bestrating en zelfs asfalt in de opritten en terrassen gelegd, maar dit zorgt ervoor dat het water niet de grond in kan zakken. Bij hevige regenval kan het riool niet het water afvoeren, hierdoor raken de rioleringen overbelast en zoekt het water zich een andere uitweg en stroomt de huizen binnen en de straten lopen onder.

Het verwijderen van tegels helpt en zet op de nieuw vrijgekomen grond, mooie planten of struikjes.

Regenton.

Zelfs een regenton, die je tegenwoordig in alle maten en kleuren krijgt, en ook voor balkons geschikt zijn, helpen om het overtollige regenwater tijdelijk op te vangen, hierdoor hoeft het riool het regenwater niet meteen te verwerken.

Doe het samen.

Samen met je buren, en de gemeente kan je nog veel meer doen. Er zijn meerdere mogelijkheden om iets samen te realiseren, samen met de hele straat of de hele buurt en zelf in appartementencomplexen kunnen daktuinen gerealiseerd worden, onder het motto, “hoe groener, hoe beter”.

Kosten.

Ik zie u denken, “wat gaat dit kosten?”. Informeer bij uw gemeente of een subsidie mogelijk is, en er is vast wel een fonds waar u kunt informeren of een financiële bijdrage voor uw straat of wijkproject mogelijk is. HEEMwonen heeft een Leefbaarheidsfonds waar de huurders bij algemene activiteiten als deze, ook gebruik van kunnen maken, zie hiervoor de website van HEEMwonen onder het Leefbaarheidsfonds.

Met vriendelijk groet,

logon1

Anjo Coervers, Voorzitter CHOH