Wat een jaar

voorzitter1

Wat een Jaar

Hectisch, is het woord voor het jaar 2021. Ben je benoemt tot voorzitter van het CHOH, krijg je m.b.t. "huren" zoveel verschillenden onderwerpen op je bord die betrekking hebben op "huren" waar je vooraf niet bij stilstond.

Plotseling heeft het woord "huren" een andere betekenis dan alleen maar een maandelijks bedrag over te boeken naar de verhuurder. Tijdens vergaderingen worden onderwerpen behandelt waarvan je de betekenis wel kent, maar nooit bij stilgestaan hebt zoals bv. zonnepanelen, renovatie, slopen, nieuwbouw en verduurzamen. Je realiseert je dat het niet alleen woorden zijn, maar dat het te maken heeft met mensen en vooral emoties.

Gelukkig heb je de steun van je medebestuurders en alle afgevaardigden van het CHOH. De kennis en kundigheid welke de dames en heren van het CHOH en van de aangesloten huurdersverenigingen hebben opgedaan, maakt dat de genomen - en nog de te nemen besluiten verantwoord zijn.

Maar ook een vereniging als het CHOH wordt getroffen door onverwachte gebeurtenissen. Zo hebben wij afscheid moeten nemen van Wim Linders. Wim was een kundig en betrokken persoon die de belangen van de huurders altijd vooropstelde. Ook werden leden getroffen door ziekte of blessures waardoor ze wekenlang niet inzetbaar waren.

Het jaar 2021 is bijna voorbij en wat brengt het jaar 2022 ons, niemand kan het zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat het vooral een druk maar leerzaam jaar was en dat ik mij verheug op de komende feestdagen.

Ik wens iedereen een Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig Nieuw Jaar. Moge al uw wensen in vervulling gaan.

Anjo Coervers,

Voorzitter. 

logon1