Reactie CHOH Huurverhoging 2022

s5 logo

NIEUWS OVER DE HUURVERHOGING 2022 VAN HET CHOH.

Beste huurders van HEEMwonen.

Waarom wordt door het CHOH, deze informatie toegevoegd aan het Huurbulletin van HEEMwonen.

Omdat HEEMwonen in haar Huurbulletin niets heeft opgenomen over het gevoerde overleg met het CHOH en wij dat opvallend en niet terecht

vonden, hebben wij HEEMwonen verzocht om dit artikel in het bewonersblad Aan Tafel op te  nemen en zal o.a. op de website van het CHOH worden geplaatst en eventueel ook op de websites van de aangesloten Huurders Organisaties .

Jaarlijks voeren de medewerkers van HEEMwonen en het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH) haar overleg met betrekking tot het huurbeleid voor het komende jaar.

Tot nu toe is dit overleg naar tevredenheid van beide partijen goed verlopen. De huurverhogingen, als daar al spraken van was, was voor de meeste huurders acceptabel.

Ook dit jaar is er weer overleg gevoerd, maar niet zoals wij, het CHOH, dit gewend waren omdat HEEMwonen al vanaf het begin duidelijk maakte niet van haar ingenomen standpunten (de maximale huurverhoging van 2.3% of 3.3 % ) af te wijken.

HEEMwonen heeft het CHOH het volgende voorstel gedaan:

  • Woningen die worden gesloopt, geen huurverhoging.
  • Woningen met een energielabel, E-F en G, geen huurverhoging.
  • Resterende woningen in de sociale sector een huurverhoging van 2.3 %
  • Woningen in de vrije sector een huurverhoging van 3.3 %
  • Parkeervoorzieningen met losse contracten 3.3 %.

Parkeervoorzieningen met huurcontracten waar de parkeervoorziening in verrekend wordt, is die huurverhoging meegerekend in de huurverhoging van de woning.

Alles conform de afspraken met de Minister Hugo de Jonge en het Sociaal Huurakkoord, tussen het Ministerie, Aedes Bond voor de Verhuurders

en de Nederlandse Woonbond, de bond voor de huurders.

Wij, het CHOH, hebben gezien de huidige extreem hoge inflatie (gas, elektriciteit, levensmiddelen, etc.) een tegen voorstel ingediend om net als in 2021 geen huurverhoging door te voeren of zo laag mogelijk te houden.

Dat voorstel is door HEEMwonen niet overgenomen en men heeft zich gehouden aan het voorstel wat hierboven is aangegeven en ondanks de door ons herhaaldelijke ingediende argumenten, bleef HEEMwonen bij haar standpunt.

In het Huurbulletin staat vermeld dat het gemiddelde percentage van de huurverhoging 1.94 % is en dus lager dan die 2.3 % of 3.3 % . Dat is een rekenkundig gemiddelde over alle woningen die in het bezit van HEEMwonen zijn.

Er is echter geen enkele huurder die 1.94 % huurverhoging moet betalen.

Wij begrijpen de argumenten van HEEMwonen zoals, investeringen op het gebied van duurzaamheid, hogere algemene kosten, verlies aan huurinkomsten in 2021 en  geen huurverhoging in 2024.

Vanaf dit jaar wordt ook de afdracht aan het Ministerie van Volkshuisvesting “de verhuurdersheffing” afgebouwd en komen er gelden vrij om te investeren in duurzaamheid.

Ook financieel is HEEMwonen een gezonde verhuurder en wil dat graag zo houden.

Het CHOH en de huurders verenigingen in Kerkrade en Landgraaf, doen hun uiterste best om de investeringsplannen van HEEMwonen de komende jaren

nadrukkelijk te volgen en zullen geen uitstellen van projecten accepteren omdat het doorvoeren van de huidige huurverhogingen voor een groot deel te maken heeft met deze investeringen, waar u als huurder uiteindelijk wel beter van moet worden, zowel financieel als in comfort.

Namens het CHOH (Centraal Huurders Overleg HEEMwonen)

HV UoW (Huurders Vereniging Ubach over Worms)

BBVN (Bewoners Belangen Vereniging Nieuwenhagen)

HPS (Huurders Platform Schaesberg )

HVK (Huurders Vereniging Kerkrade )