Nieuwsbrief November 2021

NIEUWSBRIEF VAN HET CHOH.

 

November 2021.

Het CHOH beschikt  sinds enkele maanden  weer  over een dagelijks bestuur,  en invulling van de werkgroepen , zodat zaken zoals het publiceren van een nieuwsbrief op de website van het CHOH en andere websites van de huurders organisaties weer worden opgepakt.

Waar is het CHOH en de aangesloten huurders verenigingen mee bezig ?

Op verzoek van het CHOH is HEEMwonen gestart met een onderzoek naar complexen waar de huurders servicekosten betalen voor het onderhoud van de groenvoorzieningen welke een openbaar karakter hebben , dat wil zeggen dat iedereen gebruik kan maken van de groenvoorzieningen en niet alleen de bewoners van de omliggende aangrenzende woningen.

De Huurders Vereniging Kerkrade is zeer nauw betrokken bij het verhogen van de leefbaarheid in Kerkrade West en zij doen dit in samenwerking met de Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Impuls , welzijnsorganisaties en andere direct betrokken partijen .  Met dit project wordt ook de basis gelegd voor de leefbaarheid in Kerkrade Oost. Zie ook verder informatie op de website van de Huurders Vereniging Kerkrade.

Zowel in de Gemeente Kerkrade als in de Gemeente Landgraaf is het CHOH betrokken bij de prestatieafspraken voor 2022, waar de betaalbaarheid, leefbaarheid , duurzaamheid , gezondheid en woongenot een belangrijke rol spelen. Dit overleg wordt het drie partijen overleg genoemd, omdat de afspraken door de drie partijen met name de Gemeente , de verhuurders en de huurders organisaties samen afspreken wat in 2022 gerealiseerd moet worden . Die afspraken worden ook door de drie partijen ondertekend en in het daaropvolgende jaar geëvalueerd  en door de drie partijen verantwoordt.

Op het gebied van de betaalbaarheid met betrekking tot de te verwachte stijging van de energieprijzen en de gasprijzen, is het CHOH in overleg met HEEMwonen om te kijken naar de betaalbaarheid , voor die bewoners die wonen in een slecht geïsoleerde woning.

Begin 2022, beginnen weer de onderhandelingen met het CHOH en HEEMwonen over de huurverhogingen voor het jaar 2022-2023.

In Landgraaf wordt door HEEMwonen, Welsun en de Huurders Organisaties nog steeds gewerkt aan de reorganisatie van de verenigingen waaronder ook de huurders verenigingen . De laatste uiteraard met name in het belang van de huurders van HEEMwonen.

Tot zover het nieuws wat is samengesteld door de leden van de werkgroep PR van het CHOH.

Wij streven ernaar om de nieuwsberichten regelmatig op onze websites te plaatsen .

Namens de werkgroep PR.