Nieuws Heemwonen

WERVING NIEUWE HUURDERS COMMISSARIS HEEMWONEN.

In de Raad van Commissarissen van HEEMwonen, is een vacature ontstaan in de functie Financiƫn en risicomanagement en Huurders Commissaris, op bindende voordracht van het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen.

Dat betekent dat bij de werving van deze functie, uw huurders vertegenwoordiging,

Instemming heeft bij het voordragen en benoemen van deze functionaris.

De commissie die de geselecteerde kandidaten heeft ontvangen en bevraagd naar hun kennis die bij deze functie hoort, bestond uit de Directie van HEEMwonen, De Raad van Commissarissen van HEEMwonen en het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen.

Zij hebben gezamenlijk de kandidaten gehoord en hebben naar wij veronderstellen, de juiste de persoon voor deze functie geselecteerd.

Deze persoon zal naar wij verwachten begin 2023 als lid aan de Raad van Commissarissen van HEEMwonen worden toegevoegd.

Dat betekent voor ons als Huurders Organisaties en voor U als huurders, dat wij nu weer twee Huurders Commissarissen in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd hebben.

In de verschillende vormen van overleg met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen, de Directie van HEEMwonen en andere partijen worden de Huurders Commissarissen op de hoogte gehouden van zaken die U als huurders aangaan,

Zoals bv, renovatieprojecten op duurzaamheid, huurverhoging en communicatie.

Wij hopen hiermee de komende jaren de juiste personen als vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen te hebben.

Omdat deze kandidaat nog verdere procedures moet doorlopen alvorens er een definitieve benoeming kan plaatsvinden, moet de naam van deze kandidaat nog even anoniem blijven.

Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen.

logon1