Nieuwbouw en uitstoot stikstof

vz2

Welke invloed heeft de stikstof uitstoot op de bouw van nieuwe huizenprojecten.

Tot en met 2030 wilde men in heel Nederland 900.000 woningen gaan bouwen waarvan 2 van de 3 betaalbaar moeten zijn, dat zijn dus 600.000 woningen, waarvan 350.000 woningen voor het middensegment, 250.000 woningen voor de sociale huur, want de gemeenten streven ernaar, dat 30% van de totale woningvoorraad voor de sociale huur bestemd moet zijn.

Voor de provincie Limburg betekent dit, dat men 26.550 woningen mocht gaan bouwen. Maar gezien de woningbouw toch al geremd wordt door de regelzucht van de ambtenarij en daar bovenop ook nog eens de uitspraak van de Raad van State komt, zullen de 26.550 woningen nog lang niet gebouwd mogen worden.

Door de afschaffing van de verhuurdersheffing komt voor de woningcorporaties ongeveer €1,7 miljard vrij. Dit heeft geleid tot gezamenlijke afspraken om een groot gedeelte hiervan te investeren in nieuwbouw gericht op duurzaamheid. Of deze afspraken nog doorgang zullen vinden blijft afwachten.

De ambitie om 900.000 woningen te bouwen in Nederland komt in gevaar. Momenteel zijn 300.000 woningen te kort in Nederland, een zorgelijke toestand.

Alle bouwprojecten moeten nu opnieuw bekeken worden. Dat betekent nog meer vertraging. Maar bij een woningproject is ook infrastructuur nodig en de aanleg van energienetten. Al deze zaken moeten nu opnieuw worden berekend, en heeft men hier genoeg kundigheid voor in huis? Het was al complex, maar het is nu haast niet meer te doen. En durven provincies en gemeenten straks nog wel vergunningen af te geven voor nieuwbouw?

Onder normale omstandigheden 900.000 woningen bouwen in 8 jaar tijd noem ik wonderbaarlijk, maar met de uitspraak van de Raad van State is dit niet meer haalbaar.

Anjo Coervers,

Voorzitter CHOH.

s5 logo