Energie en oorlog

Energie en oorlog.

voorzitter1

Door de oorlog in Oekraïne en de strubbelingen rond Russisch aardgas schieten de energieprijzen door het dak. De minister van klimaat en energie Jetten zegt de situatie rond de energievoorziening goed in de gaten te houden en pakt door op ’duurzaam’. Zo moet windenergie in 2030 de grootste elektriciteitsbron zijn. Maar daar zijn we vandaag en morgen niet mee geholpen.

De gemeenten Kerkrade en Landgraaf lopen achter met het bepalen welke wijken als eerste van het gas af moeten. Misschien dat door deze ellendige oorlog bij de gemeenteambtenaren snellere besluiten omtrent alternatieve energie genomen moeten worden ?

Welke alternatieven gaat en kan men in beide gemeenten gebruiken? Zonne-energie, windenergie, het heeft voor en tegenstanders. Maar is de realisatie ook betaalbaar?

Gelukkig worden nieuwe woningen gebouwd volgens de laatste energienormen, maar hoeveel meergezinswoningen zijn in beide gemeenten? En hoeveel zonnepanelen liggen op de daken van deze meergezinswoningen? Zou het niet eens tijd worden dat men hier iets aan gaat doen?

Het kan en moet anders, maar hoe, zijn de alternatieven ook betaalbaar? Als de overheid niet met snelle en goede oplossingen komt, verbaast het mij niet als straks na het 20.00 uur journaal voor iedereen de stroom en het gas gedurende de nacht afgesloten wordt. En misschien vinden wij dat niet erg omdat de energieprijzen zo hoog geworden zijn dat wij het niet meer betalen kunnen, maar wat dan ?

Met vriendelijke groet,

Anjo Coervers, Voorzitter CHOH

s5 logo