Beknopte notulen overleg CHOH

s5 logo

RECTIFICATIE BIJDRAGE AAN DE ZONNEPANELEN.

In het verslag van het CHOH van woensdag 10 november 2021, staat

onder punt 5  bij de mededelingen , dat de bijdrage aan de zonnepanelen, vanaf nu onder de servicekosten gaan vallen en niet worden meegenomen bij een eventuele huurverhoging.

Gebleken is, dat die bijdrage via de servicekosten, alleen van toepassing is, bij de woningen waarbij de zonnepanelen worden geplaatst bij een renovatie op het gebied van de energiebesparingen en bij mutatiewoningen.

In geval van nieuwbouwwoningen zal bij bepaalde type woningen de bijdrage van de zonnepanelen in de huur worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan zijn nul op de meter woningen ( NOM woningen ) . Bij deze energie neutrale woningen worden zonnepanelen als onroerend goed beschouwd en mogen als zodanig niet in de servicekosten worden verrekend.

Bij een eventuele huurverhoging, gaat de bijdrage aan de zonnepanelen dus wel mee met die verhoging maar is niet zichtbaar.

 

notul1