2023-03-13 - Wet Huurverlaging in werking

Wet die huurverlaging regelt in werking

De wet die in 2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur is per 1 maart in werking getreden.

Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven de € 575 en een laag inkomen per 1 juli 2023 recht op huurverlaging.

Meestal stelt verhuurder de huurverlaging voor

De meeste huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen hier vóór 1 juni 2023 bericht over. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023 en komt in de plaats van de huurverhoging die per 1 juli gebruikelijk is. Om huurders die recht hebben op de huurverlaging op te sporen vragen verhuurders om inkomensindicaties bij de Belastingdienst.

Soms is zelf aanvragen van huurverlaging nodig

Sommige huishoudens met een laag inkomen moeten de huurverlaging wél zelf aanvragen. Omdat de woningcorporatie niet weet dat het huishouden een laag inkomen heeft. Het gaat dan om:

  • Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar later wel
  • Huurders van woonwagens

Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot 30 december 2024. De huurverlaging kan worden toegekend zodra er zes maanden of langer sprake is van een laag inkomen én een huurprijs boven de € 575.

Klik hier om meer te lezen over de wet huurverlaging op de website van de Woonbond.