Huursubsidie

Laat de huurtoeslag niet aan uw neus voorbij gaan

Veel huurders vragen huurtoeslag niet aan omdat ze onzeker zijn, niet durven of denken hiervoor niet in aanmerking te komen.

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor huurtoeslag?

Wilt u hulp hebben bij het aanvragen van huurtoeslag?

Uw huurdersvereniging helpt u graag verder.

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de Nederlandse overheid aan mensen die in een relatief dure huurwoning wonen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de hoogte van uw huur, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw toetsingsinkomen. Bovendien mag de huur, uw toetsingsinkomen en uw vermogen niet te hoog zijn. Verder moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

De hoogte van uw huursubsidie hangt af van uw persoonlijke situatie zoals de hoogte van uw kale huur en
uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. (07-04-2017

Centraal Huurders Overleg Heemwonen (CHOH)
Secretariaat: Hovenstraat 132 F

6374 HG Landgraaf

Tel. 0031 (0)  636 037 846