contact
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van CHOH. CHOH waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van dit e-mailbericht, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.
Captcha image 3392Captcha image 1791Captcha image 9468Captcha image 4864Captcha image 1484Captcha image 4502
 

Centraal Huurders Overleg Heemwonen (CHOH)
Secretariaat: Hovenstraat 132 F

6374 HG Landgraaf

T: 045-5460370

M: 06 - 36037846