contact
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van CHOH. CHOH waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van dit e-mailbericht, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.
Captcha image 6478Captcha image 6234Captcha image 2665Captcha image 8938Captcha image 7800Captcha image 2417
 

Centraal Huurders Overleg Heemwonen (CHOH)
Secretariaat: Hovenstraat 132 F

6374 HG Landgraaf

Tel. 0031 (0)  636 037 846